Thông tin tiện ích

Rút gọn link là gì?

Chạy trình rút ngắn URL của riêng bạn rất thú vị, táo bạo và hữu ích: bạn sở hữu dữ liệu của mình và không phụ thuộc vào các dịch vụ của bên thứ ba. Đây cũng là một cách tuyệt vời để thêm thương hiệu vo các URL ngắn của bạn, thay vì sử dụng cùng một công cụ rút ngắn URL công khai mà mọi người đều sử dụng.

Tính năng

  • Riêng tư (chỉ liên kết của bạn) hoặc công khai (mọi người đều có thể tạo liên kết ngắn, tốt cho mạng nội bộ),
  • Kiến trúc Plugin tuyệt vời và hàng tá plugin để dễ dàng triển khai các tính năng mới,
  • Bookmarklets tiện dụng để dễ dng rút ngắn và chia sẻ liên kết,
  • Số liệu thống kê tuyệt vời: báo cáo nhấp chuột lịch sử, theo dõi liên kết giới thiệu, vị trí địa lý của khách truy cập,
  • API dành cho nhà phát triển để tích hợp vào các ứng dụng khác,
  • Giao diện sử dụng thân thiện,
  • Các tệp mẫu để tạo giao diện công cộng của riêng bạn và hơn thế nữa!

Ảnh chụp màn hình

Bảng diều khiển chính

Số liệu thống kê cho từng URL